ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 24. Յեսուի վերջին մեծ ժողովքը: Նորա եւ Եղիազարի մահը: Հովսեփի ոսկորների թաղումը:

Հեսու 24