ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 5. Քանանացիների երկիւղը: Թլփատութիւն և զատիկ Քանանի երկրումը: Մանանան դադարում է: Տիրոջ հրեշտակը երևում է Յեսուին:

Հեսու 5