ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 9. Գաբաւօնացիք խաբէութիւնով դաշինք են դնում Իսրայէլացիների հետ, և պարտաւորվում են միշտ ծառայելու:

Հեսու 9