ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՈՎԵԼ

ՀՈՎԵԼ 2. Յորդորում է հրապարակաւ ապաշխարելու. Խոստմունք նոր օրհնութեան։

Հովել 2