ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՈՎԵԼ

ՀՈՎԵԼ 3. Թշնամիների պատժուիլը։ Աստուծոյ ժողովրդի փրկութիւնը և օրհնեալ վիճակը։

Հովել 3