ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 1. Քրիստոսի աստուածութիւնը, մարդկութիւնը և պաշտօնը. Յովհաննէսի վկայութիւնը։ Քրիստոսը կանչում է Անդրէասին, Պետրոսին ևլն։

Հովհաննես 1