ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 11. Քրիստոսը յարուցանում է մեռած Ղազարոսին և շատ Հրէաներ հաւատում են. Քահանայապետներն և Փարիսեցիներն ժողովք են անում և պատուիրում որ նորան բռնեն։

Հովհաննես 11