ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 12. Քրիստոսը հաց է ուտում մեռելներից յարուցած Ղազարոսի տանը ուր որ Մարիամն նորա ոտներն է օծում։ Քրիստոսի Երուսաղէմ մտնելը։ Մի քանի Հելլենացիք ուզում են իրան տեսնել։ Քրիստոսը իր անձի վերայ է խօսում։

Հովհաննես 12