ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 13. Քրիստոսը լուանում է իր աշակերտների ոտները և յորդորում է որ խոնարհ լինին։ Կանխաւ իմացնում է թէ Յուդան իրան մատնելու է և թէ Պետրոսը ուրանալու է։

Հովհաննես 13