ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 14. Քրիստոսը մխիթարում է իր աշակերտներին երկնային երջանկութեան յոյսովը, խոստանում է մխիթարիչ Սուրբ Հոգին ուղարկել, և պատուէրներ է տալիս։

Հովհաննես 14