ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16. Քրիստոսը խօսում է իրաններին իրանց հալածանքների և Սուրբ Հոգու նկատմամբ, որը նորանց մխիթարելով՝ աշխարհը համոզելու է։

Հովհաննես 16