ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 21. Քրիստոսը դարձեալ երևում է իր աշակերտներին նորանք ձուկ որսալիս. Պատուիրում է Պետրոսին արածեցնել իր ոչխարները։ Իմացնում է թէ Պետրոսը կ’մարտիրոսանայ և թէ Յովհաննէսը շատ կ’ապրի։

Հովհաննես 21