ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 3. Քրիստոսը սովորեցնում է Նիկոդեմոսին թէ վերստին ծնունդը հարկաւոր է։ Յովհաննէսի մկրտութիւնը, և նորա վկայութիւնը Քրիստոսի մասին։

Հովհաննես 3