ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՈՎՆԱՆ

ՀՈՎՆԱՆ 1. Մարգարէի կոչումը, անհնազանդութիւնը և պատիժը։

Հովնան 1