ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՈՎՆԱՆ

ՀՈՎՆԱՆ 4. Աստուած խրատում է Յովնանին, որ դժկամ է Նինուէացիների դարձի գալովը։

Հովնան 4