ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 14. Տկարների հանդէպ քրիստոնէական ազատամտութիւն։

Հռովմեացիս 14