ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 2. Հեթանոսների նման Հրէաներն էլ են մեղանչում Աստուծոյ և իրանց օրէնքի դէմ։

Հռովմեացիս 2