ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 4. Աբրահամի օրինակի նման, հաւատքով եղող արդարութիւնը։

Հռովմեացիս 4