ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 5. Հաւատքով արդարութեան պտուղները. Քրիստոսի և Ադամի բաղդատութիւնը։

Հռովմեացիս 5