ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 6. Հաւատքի արդարութիւնով սրբանալը և նոր հնազանդութիւնը։

Հռովմեացիս 6