ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 7. Օրէնքի իշխանութիւնը մարդիս վերայ, քանի որ սա կենդանի է։ Մարմնի կռիւը հոգու դէմ։

Հռովմեացիս 7