ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 8. Քրիստոսումը լինողների հոգևոր ազատութիւնը, չարչարանքները և մխիթարութիւնները։

Հռովմեացիս 8