ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՌՈՒԹ

Հռութ 2. Հռութը Բոոսի արտերիցը հասկ է ժողովում և նորան հաճելի թվում։

Հռութ 2