ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՀՌՈՒԹ

Հռութ 4. Բոոսը ընդունում է Հռութին իբրեւ ամուսին և օրհնվում։ Դաւիթի ազգահամարը։

Հռութ 4