ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 11. Մաքուր և անմաքուր անասունների տարբերութիւնը։

Ղեւտացոց 11