ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 17. Զոհի տեղը։ Արիւն եւ մեռած կամ գիշատուած բան ուտելն արգիլուիլը։

Ղեւտացոց 17