ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 18. Մօտ ազգականների հետ ամուսնանալու եւ ապօրէն ցանկութիւնների արգիլուիլը։

Ղեւտացոց 18