ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 19. Տասը պատուիրանքի մեկնութիւններ։

Ղեւտացոց 19