ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 20. Զանազան ծանր մեղքերի պատիժներ։

Ղեւտացոց 20