ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 21. Քահանաները պէտք է սուրբ և անարատ լինին։

Ղեւտացոց 21