ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 25. Եօթներորդ տարու շաբաթ լինելը. Յոբելեան տարին։

Ղեւտացոց 25