ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 27. Անձնական ուխտ և փրկանք քահանայի գնահատութիւնովը։ Ինչ կարող է փրկուիլ և ինչ ոչ։

Ղեւտացոց 27