ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 9. Ահարօնի առաջին զոհը այրվում է երկնքից եկած կրակով։

Ղեւտացոց 9