ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 1. Զաքարիային մի հրեշտակ է երևում։ Մարիամին աւետումը և նորա երգը. Յովհաննէսի ծնունդը, և Զաքարիայի մարգարէութիւնը։

Ղուկաս 1