ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 11. Քրիստոսը սովորեցնում է աղօթել և պատուիրում է աղօթելուց չ’դադարել։ Բժշկում է մի դիւահարի։ Քարոզում է ժողովուրդներին։ Յանդիմանում է դպիրների, Փարիսեցիների և օրինականների կեղծաւորութիւնը։

Ղուկաս 11