ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 12. Քրիստոսը յորդորում է զգուշանալ կեղծաւորութիւնից և ագահութիւնից, և՝ Տէրը գալիս՝ պատրաստ լինիլ։ Պէտք է ժամանակն հասկանալ։ Յորդորում է հաշտուելու պատրաստ լինել։

Ղուկաս 12