ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 15. Քրիստոսը մոլորուած ոչխարի, կորած դրամի, և անառակ որդիի առակներով արդարացնում է իր վարմունքը մեղաւորների հետ։

Ղուկաս 15