ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 19. Զաքէոսը։ Տասը մնասի առակը։ Քրիստոսը մտնում է Երուսաղէմ, որի վերայ ողբում է։ Տաճարը մաքրում է։ Հրէաների գլխաւորներն ուզում են նորան կորցնել, բայց վախենում են ժողովրդիցը։

Ղուկաս 19