ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 2. Քրիստոսի ծնունդը։ Հրեշտակի աւետիսը։ Քրիստոսի թլփատուիլը. Տաճար տարուիլը։ Սիմէօն ծերունին և Աննան մարգարէանում են նորա մասին։ Քրիստոսը Նազարէթ է գնում և զարգանում իմաստութեամբ։

Ղուկաս 2