ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 21. Քրիստոսը գովում է աղքատ որբևայրին։ Կանխաւ ասում է իրանների հալածուելը, տաճարի և Երուսաղէմի կործանումը։ Յորդորում է արթուն լինել։

Ղուկաս 21