ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 22. Յուդայի դաւը Քրիստոսի դէմ։ Զատիկը պատրաստում են։ Քրիստոսը սահմանում է հաղորդութեան խորհուրդը։ Աղօթք է անում Գեթսեմանումը և արիւնի կաթիլների պէս քրտինք թափում։ Բռնուելով քահանայապետի տունն է տարվում։ Պետրոսը երեք անգամ ուրանում է։ Քրիստոսը անարգանք և չարչարանք է կրում։ Յայտնում է թէ Աստուծոյ Որդի է։

Ղուկաս 22