ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 24. Քրիստոսի յարութիւնը, երեւումը և համբարձումը։

Ղուկաս 24