ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 3. Յովհաննէսի քարոզելը և մկրտելը։ Քրիստոսը մկրտվում է. Նորա ազգաբանութիւնը։

Ղուկաս 3