ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 6. Քրիստոսը արդարացնում է իր աշակերտների ընթացքը շաբաթ օրուան նկատմամբ։ ՄԻ չորացած ձեռք է բժշկում։ Ընտրում է տասնևերկու առաքեալներին և հրահանգներ է տալիս։

Ղուկաս 6