ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 9. Քրիստոսն ուղարկում է իր աշակերտներին քարոզելու և բժշկելու։ Հինգ հացով հինգ հազար հոգի է կերակրում։ Խօսում է իր անձի և իր չարչարանքների վերայ։ Քրիստոսի այլակերպութիւնը։ Բժշկում է մի լուսնոտի։ Պատուիրում է խոնարհ լինել։ Մի քանի անձինք ուզում են պայմաններով նորան հետևիլ։

Ղուկաս 9