ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 11. Քրիստոսի պատասխանը Յովհաննէս Մկրտչի աշակերտներին։ Նախատում է Քորազինը, Բեթսայիդան և Կափառնայումը։

Մատթեոս 11