ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 12. Շաբաթ օրուայ մասին։ Քրիստոսը բժշկութիւններ է գործում։ Սուրբ Հոգիի դէմ եղած մեղքը։

Մատթեոս 12