ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 14. Յովհաննէս Մկրտչի սպանուիլը։ Քրիստոսի հրաշքները։

Մատթեոս 14