ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 15. Քրիստոսը յանդիմանում է Փարիսեցիներին։ Բժշկում է Քանանացի կնոջ աղջկանը, և այլ հրաշքներ գործում։

Մատթեոս 15