ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 18. Քրիստոսը պատուիրում է խոնարհ լինել։ Հովիւի եւ պարտականի առակը։

Մատթեոս 18